เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา และ สช.อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในรูปแบบโรงเรียนนอกระบบ
19 ส.ค. 62 09:18 น. 88 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนแต่ละจังหวัด สำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงสถานประกอบการที่ดำเนินการลักษณะโรงเรียนนอกระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

ในการนี้ นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา แต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา และ สช.อำเภอ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการในรูปแบบโรงเรียนนอกระบบ  เพื่อให้คำแนะนำส่งเสริมให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขฉบับที่ 2 (พ.ศ.2554)  ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2562