ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ สวนสาธารณะหาดใหญ่
เมื่อ 5 ส.ค. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นางวิไล ศิริยา และนางสาวนุรฮูดา มามะ ได้รับมอบหมายจากนายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 ณ สวนสาธารณะหาดใหญ่  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด  ภาพ/ข่าว นางสาวนุรฮูดา มามะ นักวิชาการศึกษา