ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)
5 ส.ค. 62 11:06 น. 133 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมไดมอน พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา มีโรงเรียนเอกชนในสังกัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด best practices จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคราะห์ อ.นาทวี โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา อ.รัตภูมิ และโรงเรียนสุทธิ์รักษ์ อ.จะนะ (โรงเรียนที่เข้าแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนที่เป็นตัวแทนในสังกัด สพป.สข.เขต 1 2 และ 3 และสังกัด อปท.) ผลการประกวด best practices ดังนี้ 1.โรงเรียนเจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา ได้รับโล่เหรียญทอง ประเภทการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  2.โรงเรียนสุทธิ์รักษ์ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ประเภทการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  3.โรงเรียนศรีนครินทร์วิทยานุเคาะห์ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ประเภทการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

ภาพ/ข่าว นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา