กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลงพื้นที่ดำเนินการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนพระราชทาน ปี พ.ศ. 2562
เมื่อ 31 ก.ค. 62
นายปรัชญา รุ่งเรือง

วันที่ 30-31/กรกฎาคม/62 นายอนุพงษ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่ง สช.จ.สงขลา ที่ 97/2562 ดำเนินการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ปีพ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนตัสดีกียะ์ โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ โรงเรียนบุสตานุดดีน อ.จะนะและโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ อ.นาทวี ซึ่งโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานเป็นอย่างดี ภาพ/ข่าว นางสาวมูนาดา  หมัดอะด้ำ นักวิชาศึกษาชำนาญการ