เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน "รักน้องกำพร้า การศึกษาเพื่อเธอ"
21 ก.ค. 62 14:54 น. 86 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน "รักน้องกำพร้า การศึกษาเพื่อเธอ" ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ภาพ/ข่าว : นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา สช.จ.สงขลา