เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนครหาดใหญ่คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
15 ก.ค. 62 16:00 น. 99 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนครหาดใหญ่คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนครหาดใหญ่คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยุวชนและเยาวชนที่มีความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขันของนักกีฬา