คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 5460/2559 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิสอัลกุรอานดารุลนิซะอ์ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
12 ก.ค. 62 15:27 น. 77 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่ 5460/2559 ลงตรวจความพร้อมของอาคารเรียนของสถาบันศึกษาปอเนาะตะห์ฟิสอัลกุรอานดารุลนิซะอ์ ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เนื่องจากโรงเรียนยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งสถาบันศึกษา

ภาพ/ข่าว : นางศิรินารถ พานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สช.จ.สงขลา