หัวหน้ากลุ่มแผนงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษของรัฐบาลและผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
10 ก.ค. 62 18:34 น. 569 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ และนางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพิเศษของรัฐบาลและผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ภาพ/ข่าว : นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สช.จ.สงขลา