หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อ.เทพา
27 มิ.ย. 62 14:45 น. 96 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นางศิรินารถ พานิช นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางวิไล ศิริยา นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา และเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเทพา ร่วมให้การต้อนรับ คณะจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำโดย พลตรีกิตติ์พิพัฒน์ บุณยฤทธิ์ รองผู้บังคับการยุทธวิธี กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และสานสร้างความเข้าใจในมิติต่างๆ กับผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

ภาพ/ข่าว : สช.อ.เทพา