เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลาร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. 62 14:06 น. 135 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 04.30 น.เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลาร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ณ สวนสาธารณะเมืองสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นักเรียน นักศึกษา สถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง FUN-RUN จำนวนกว่า 2,000 คน