หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯ พร้อมกรรรมการนิเทศ ฯ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียน พื้นที่ 4 อำเภอ
29 พ.ค. 62 14:47 น. 134 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ชุดที่ 2 นำโดยนางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมด้วย สช.อ.สะบ้าย้อยและ สช.อ.เทพา เข้าเยี่ยมเยียน นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนระดับปฐมวัยโรงเรียนบาโงยดูรียันงอิสลามศึกษา อ.สะบ้าย้อย โรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญาและโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา อ.เทพา  ภาพ/ข่าว : นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สช.จ.สงขลา