หัวหน้ากลุ่มแผนงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29 พ.ค. 62 13:47 น. 174 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ นางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายอนูศักดิ์ เบ็ญหีม นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเกาะหนู สำนักงาน สกสค. อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ภาพ/ข่าว :  นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สช.จ.สงขลา