เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯเข้าร่วมประชุมการจัดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพ จชต.
เมื่อ 18 เม.ย. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 18 เมษายน 2562 ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้นางศิริวรรณ  แหยะเจริญ เป็นผู้แทนเข้าประชุมการจัดงานมหกรรมวิชาการและวิชาชีพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมทักษิณา วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  ภาพ/ข่าว : นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา