เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "การอบรมลูกเสือส่งเสริมการท่องเที่ยว" ณ ห้องประชุมสวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
เมื่อ 9 เม.ย. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางวิไล ศิริยา และนางสาวนุรฮูดา มามะ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด "การอบรมลูกเสือส่งเสริมการท่องเที่ยว" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน 2561 โดย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสวนประวัติศาสตร์พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา โดยมีท่านอดินันท์ ปากบารา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีตัวแทนผู้กำกับและลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ 

ภาพ : นางสาวนุรฮูดา มามะ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา