เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศฯ ร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ 9 เม.ย. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันนี้ 9 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวอรทัย  เหมืองจา และนายวัชรชัย  สังข์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สมิหลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ภาพ : นางสาวอรทัย  เหมืองจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา