เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศฯ ร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562
9 เม.ย. 62 15:33 น. 605 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันนี้ 9 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวอรทัย  เหมืองจา และนายวัชรชัย  สังข์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สมิหลา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

ภาพ : นางสาวอรทัย  เหมืองจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา