หัวหน้ากลุ่มอำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
8 เม.ย. 62 08:46 น. 150 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 8 เมษายน 25562 เวลา 08.00 น.นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากร สช.จ.สงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ พระอนุสาวรีย์ฯ บริเวณเขาน้อย อ.เมือง จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว : นายวัชรชัย สังข์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สช.จ.สงขลา