เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาฯ ร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสงขลา (พ.ศ.2561-2564)
28 มี.ค. 62 16:01 น. 143 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาปฐมวัย จังหวัดสงขลา (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้แทนจาก สพป.สข.เขต 1 2 และ 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา สนง.พมจ.สงขลา ม.ราชภัฎสงขลา ม.อ. หาดใหญ่ สาธารณสุข จ.สงขลา

ภาพ : นายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา