เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาครั้งที่ 2 และเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
27 มี.ค. 62 08:37 น. 536 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา สังข์แก้ว นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาครั้งที่ 2 และเตรียมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพลตำรวจตรีปรีดา เปี่ยมวารี ผู้บังคับการภูธรจังหวัดสงขลา พลตำรวจเอกสุริยา ปัญญามัง รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม