เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ของหน่วยงานสถานศึกษา
เมื่อ 15 มี.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวกาญจนา สังข์แก้ว นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ร่วมกับ ศธจ. กศน. และสพป. สงขลาออกติดตามการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. ของหน่วยงานสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และ กศน.ตำบลหาดใหญ่

ภาพ : นางสาวกาญจนา สังข์แก้ว นักจัดการงานทั่วไป สช.จ.สงขลา