เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด วาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข”
11 มี.ค. 62 15:09 น. 149 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวเมลฎา ดารา นักจัดการงานทั่วไปเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด วาระสงขลา 2562 “สงขลาเมืองแห่งความสุข” วาระที่ 1 “สงขลา สวยสะอาด” ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา