เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด​ (ตาดีกา)​และหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ​
เมื่อ 5 มี.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอับดุลร่อซ้าก​  จิงู​ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด​ (ตาดีกา)​และหลักสูตรแกนกลางสถาบันศึกษาปอเนาะ​ ณ ห้องประชุม โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม