เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายสมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ จังหวัดสงขลา
เมื่อ 30 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอับดุลร่อซ้าก จิงู และ นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สช.จ.สงขลา พร้อมด้วย นายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สช.อ.จะนะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายสมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ จังหวัดสงขลา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะตะฟิชกุรอานเราะ์มานีย๊ะ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย  มีคณะครู นักเรียน ผู้นำศาสนาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน

ภาพ : นายณรงค์ศักดิ์ สายสะอิด สช.อ.จะนะ