หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเจ๊ะฆูรวมใจต้านภัยยาเสพติด
เมื่อ 27 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 27 มกราคม 2562   ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้นางสาวมูนาดา หมัดอะด้ำ นักวิชาการศึกษาชำนาญ พร้อมเจ้าหน้าที่สช.จ.สงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเจ๊ะฆูรวมใจต้านภัยยาเสพติด ณ โรงแรมปาร์ควิว อ.เมือง จ.ปัตตานี ในการนี้มีพล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี