เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเจ๊ะฆูรวมใจต้านภัยยาเสพติด
เมื่อ 18 ม.ค. 62
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 18 มกราคม 2562 นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา นางสาวนัจมี มะกือจิ นักวิชาการศึกษา และ นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา นักจัดการงานทั่วไป สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเจ๊ะฆูรวมใจต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมศปบ.จชต. อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีนายวาทิต มีสนุ่น ผอ.ศปบ.จชต. เป็นประธานในการประชุม