บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาอิสลาม ครั้งที่ 8
เมื่อ 26 ธ.ค. 61
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา และนายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา สช.จ.สงขลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาอิสลาม ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนตัสดีกียะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา

ภาพ : นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา สช.จ.สงขลา