บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมพิจารณากำหนดระเบียบ เกณฑ์ กติกาการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
เมื่อ 18 ธ.ค. 61
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายมูฮัมหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมพิจารณากำหนดระเบียบ เกณฑ์ กติกาการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  วิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ศปบ.จชต. ต่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ในการนี้ มีดร.ศักดิ์จิต มาศจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 30 คน

 

ภาพ : นายมูฮัมหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา สช.จ.สงขลา