หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดทำกรอบและแนวทางการประเมินผลO-NET
เมื่อ 17 ธ.ค. 61
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วยนางสาวนัจมิ มะกือจิ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำกรอบแนวทางการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ(O-NET) และโครงการหลักของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่17-22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูนาโฮเทล แอนด์ กอล์ฟ จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพ นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว