บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมวิชาการและวิชาชีพ​ครั้ง​ที่ ​1 ประจำปี 2561
เมื่อ 27 พ.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ​นางศิริวรรณ​ แหยะเจริญ​ นักวิชาการศึกษา และ นางวิไล​ ศิริยา นักวิชาการศึกษา ได้ร้บมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมวิชาการและวิชาชีพ​ครั้ง​ที่ ​1 ประจำปี 2561 ​ณ​ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

ภาพ : นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา สช.จ.สงขลา