หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0
14 พ.ย. 61 10:54 น. 514 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันที่ 14 พ.ย. 2561 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวัชรชัย สังข์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

ภาพ : นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สช.จ.สงขลา