คณะกรรมการฯ ประเมินโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561
เมื่อ 24 ก.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 23 - 24 กันยายน 2561 นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วย นายมูฮัมหมัด สะแลแม นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับภาคใต้ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนดารุสสลาม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และ โรงเรียนนูรุดดีนมูลนิธิ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส