บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมอบรมหลักสูตร “Google for Education “
เมื่อ 22 ก.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 นายวัชรชัย  สังข์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี Google for Education" ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 จัดโดยศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชสยแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 120 คน