บุคลากร สช.จ.สงขลา และ สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียน 5 จชต.
เมื่อ 22 ก.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 22 กันยายน 2561 นายอับดลรอซ้าก จิงู นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และ นายอับดุลการิม ลาดอ นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมพิธีมอบฟุตซอล จำนวน 6000 ลูก ให้กับโรงเรียนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศูนย์อำนวยการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ บริษัทอีซุซุตรีเพชรเซลล์ จำกัด มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมพิธีประมาณ 500 คน