นายมูฮัมหมัด สะแลแม นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานฯ
เมื่อ 21 ก.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

นายมูฮัมหมัด สะแลแม นักวิชาการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับภาคใต้ ประจำปี 2561 ประเภทโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ ประกอบด้วย โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อ.เมือง จ.ปัตตานี และ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี