บุคลากร สช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมในการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานฯ
เมื่อ 18 ก.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 17 กันยายน 2561 บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ให้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อมในการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งเสนอชื่อเข้ารับการประเมินรางวัลโรงเรียนพระราชทานฯ ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่

ภาพ : นายสุชาติ ซิรยานนท์ หน.กลุ่มพัฒนาฯ สช.จ.สงขลา