บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 12 ก.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 12 กันยายน 2561 นางสาวเมลฎา ดารา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My office ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังกวัดสงขลา โดย นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการอบรม มีผู้แทนหน่วยงาน ข้าราชการและพนักงานราชการในหน่วยงานการศึกษาเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมประมาณ 30 คน