บุคลากร สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศทางการศีกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
10 ก.ย. 61 14:13 น. 477 ครั้ง
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายมานะ นามรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล และ นางสาวอรทัย เหมืองจา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศทางการศีกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี