นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ร่วมประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศบป.จชต.
5 ก.ย. 61 14:20 น. 472 ครั้ง
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 กันยายน 2561 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้าราชการและลูกจ้างหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

ภาพข่าว : นายวรเชษฐ์  โชติแก้ว หน.กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สช.จ.สงขลา