ลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนสรรเสริญอิสลาม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยอำนวยความสะดวกผู้เดินทางกลับจากนครมักกะห์
เมื่อ 4 ก.ย. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 4 กันยายน 2561 คณะครูและลูกเสือโรงเรียนสรรเสริญอิสลาม อ.จะนะ จ.สงขลา โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นี้ผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องเดินทางไปนครมักกะห์ อันเป็นเมืองที่ "ท่านศาสดามุฮัมมัด" เริ่มประกาศศาสนาอิสลาม ในเดือนซุลฮิจญะห์ตามวันเวลาและสถานที่ต่างๆ ที่ทางศาสนาอิสลามกำหนดไว้ ซึ่งศาสนกิจข้อนี้เป็นหน้าที่สำหรับมุสลิมทั้งชายและหญิงทุกคนที่มีความสามารถในด้านร่างกาย ทรัพย์สิน และการเดินทาง ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะต้องเดินทางไป

ภาพ : ผอ.เกื้อ บุญแต่ง รร.สรรเสริญอิสลาม อ.จะนะ จ.สงขลา