หัวหน้ากลุ่มพัฒนาฯเข้าร่วมคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
เมื่อ 23 ก.ค. 61
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน มอบหมาย นายสุชาติ ซิรยานนท์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมคัดเลือก/ประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในการนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งหมด 7 โรง ดังนี้ 1.ร.ร.บ้านเกาะทาก (สพป.สข.3) 2.ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม (สพป.สข.3) 3.ร.ร.เจริญรัตน์ศึกษาวัฒนา (สช.สข)  4.ร.ร.บ้านหน้าควนหลัง (สพป.สข.2) 5.ร.ร.เทศบาล6 (อนุบาลในฝัน) (เทศบาลนครหาดใหญ่)  6.ร.ร.บ้านหน้าทอง (สพป.สข.1) 7.ร.ร.วัดเกาะถ้ำ (สพป.สข.1)