นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารเรียนโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดสงขลา
เมื่อ 20 ก.ค. 61
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายอาคม  สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของอาคาร สถานที่โรงเรียนสอนภาษาอีซี่เวย์ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา เพื่อขอโอนใบอนุญาตการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา