หน.กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
20 ก.ค. 61 15:21 น. 371 ครั้ง
นางสาวณฐกา บัวกิ่ง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในกิจกรรม ทำความดี สร้างความสุข สู่ชายแดนใต้ ณ หน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี หลังจากเสร็จพิธีดังกล่าวเป็นการประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า) ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี