ผู้บริหาร สช.จ.สงขลา เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
17 ธ.ค. 60 04:36 น. 662 ครั้ง

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าดอกไม้ให้ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ด้วยเช่นเดียวกัน