เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปี ๒๕๖๐
15 พ.ย. 60 06:29 น. 716 ครั้ง

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่เป็นคณะกรรมการตามคำสั่ง ที่ ๙๒/๒๕๖๐ เรื่อง การพิจารณา กรั่นกรอง วิเคราะห์  ตรวจสอบข้อมูลและสรุปผลนักเรียนซ้ำซ้อนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ตรวจนักเรียนซ้ำซ้อนในโรงเรียนแจ้งวิทยา อ.เมือง จ.สงขลา และโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา