ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4 ม.ค. 60 04:09 น. 370 ครั้ง
ด้วยมหาเถรสมาคม ได้มีมติเรื่องการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) โดยเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จัดพิธีอุปสมบท จำนวน ๘๙ รูป เป็นระยะเวลา ๙ วัน โดยจังหวัดสงขลาจัดพิธี ณ วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่  พิธีอุปสมบท ๘๙ รูป