ขอเชิญนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์
11 ก.ค. 60 04:27 น. 1,207 ครั้ง
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการดำเนินโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดดำเนินโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กันยายน และ ๒๖ กันยายน - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และส่งเยาวชนกลับภูมิลำเนาในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยรับสมัครเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ - ๑๙ ปี ทั้งผู้ชายและผู้หญิงทุกศาสนาเข้าร่วมโครงการฯ โดยรับสมัครเยาวชนระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารดาวน์โหลด สานใจไทย สู่ใจใต้