ขอเชิญโรงเรียนส่งผลงานประกวดหนังสั้น หัวข้อ "โครงการคุณธรรม ตามศาสตร์พระราชา"
3 ก.ค. 60 06:48 น. 362 ครั้ง
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดทำโครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "โครงการคุณธรรม ตามศาสตร์พระราชา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท และได้สิทธิ์นำผลงานมาจัดนิทรรศการในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนส่งหนังสั้นเข้าประกวด ที่สื่อถึงการสร้างคุณธรรมภายในโรงเรียนหรือหลักคิดวิธีจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม ทั้งนี้ขอให้ส่งใบสมัครพร้อมหนังสั้นที่บันทึกลงในแผ่นดีวีดี จำนวน ๒ แผ่น ส่งไปที่กลุ่มกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมดเขตส่งผลงานวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยจะถือเอาวันที่ประทับตรไปรษณีย์เป็นหลัก รายละเอียดหลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดนั้นทางสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้ส่งเป็นเอกสารให้โรงเรียนทางระบบ My Office เรียบร้อยแล้ว