คู่มือโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเสริมหลักสูตรในโรงเรียนเอกชน ศูนย์ฯตาดีกา และสถาบันศึกษาปอเนาะ
19 มิ.ย. 60 04:29 น. 340 ครั้ง
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเสริมหลักสูตรในโรงเรียนเอกชน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา คู่มือโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ