ขอเชิญโรงเรียนคัดเลือกนักเรียนประกวด "หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด ๖๐"
19 มิ.ย. 60 03:40 น. 343 ครั้ง
ด้วยจังหวัดสงขลาได้กำหนดจัดงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามสระบัว แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้จัดนิทรรศการรณรงค์สร้างกระแสสังคมด้านสุขภาพร่วมกับงานกาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดให้มีการประกวด "หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด ๖๐" ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.   ประกวดหนูน้อย ฟันสวย ฟันดี ศรีกาชาด