การคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงาน CATAS System
13 มิ.ย. 67 14:28 น. 52 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

การคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ในปีการศึกษา 2567 และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบรายงาน CATAS System

 

ลิ้งค์เว็บไซต์ --> CATAS System

 

กลุ่มไลน์ผู้ประสานงาน