โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนรุ่นใหม่ 2567
29 พ.ค. 67 18:12 น. 1,686 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครและกำหนดการจากเอกสารแนบด้านล่างนี้ได้

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการทักษะ67.docx

 

กระบวนการดำเนินงานโครงการทักษะชีวิต2567.pdf